Kontakt

Torshälla Konstförening
c/o Anne-li Gustafsson, Gillbergavägen 115
63236 Eskilstuna
Tel: 070-5426413
E-post: anneligus@hotmail.com
Org nr. 818001 - 5714
Plusgiro: 46 57 02-9

Styrelse