Medlem

Bli medlem i vår trevliga förening!

Vill du bli medlem så är årsavgiften/person 200kr. Den betalas in via Plusgiro 465702-9. Glöm ej uppge namn, adress och e-postadress. För att vara med på medlemslotteriets vinstdragning som äger rum på årsmötet ska årsavgiften vara betald senast 31/12 året innan.